Anmeldelse av Harald Flor fra "Dagbladet" 18. april 1996 av utstilling i Kunstnerforbundet, Oslo.
Utstillingen ble også vist i Tromsø Kunstforening i 1996.

Fra punk til ro

"Mellom årstider" er en talende tittel på to av Erik Annar Evensens nye malerier i Kunstnerforbundet i Oslo. Det virker også som om han søker å innskrive noe av det flyktige og foranderlige i det arktiske landskapet - de temperatur- og tidsmessige omslagene og overgangene- på sine fargemessig asketiske billedflater.

Fortsatt minner de til dels svære formatene om Evensens fortid i den "heftige" Lambrettagruppen på 80-tallet. Likevel er det et langt sprang fra den gang hans røft malte "stereostørrelser" inngikk i visuelt voldsom samklang med de larmende angrepene fra "Einstürtzende Neubauten", til den lydhørhet dagens digre "duker" viser overfor subtile skiftninger i natur.

Sparkelspor
Samtidig ser man skillet fra kroppslig motoriske penselstrøk som simulerte punk- og new-waverytmer, og roen over de nye sparkelsporene som assosierer til frosne flater og strømmende snøvann.
 

Evensens aktuelle malerier - og særlig de nesten rent svart-hvite - har et nærmest grafisk uttrykk, som gir et vink tilbake til hans første kunstneriske "svev" via tresnittet inn på kunstscenen. Måten han håndterer akrylfargene på - slik at de delvis trenger inn i selve lerretsgrunnen - minner om maleriske
metoder fra det amerikanske colorfieldmaleriet på 60-tallet og "support-surface"-gruppens arbeider i 70-åras Frankrike. Likevel klinger ekkoet fra naturen langt tydeligere enn henvisningene til de kunsthistoriske referansene.

Meditasjon
Det mest fascinerende med Evensens nye arbeider blir likevel hvordan formene får blikket til å pendle mellom mikronaturalistisk nærhet og det vide panorama. Lyse former faller som flagrende tegn over, fester seg som snø på eller får de horisontale feltene i bleikrosa, grått, lyseblått og svart til å sprekke opp i slike skiftende syner.
På sitt beste en malerisk meditasjon over vekslingene i en natur som er mer foranderlig enn de sykliske skiftene fra vinter til vår.